Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: четвер, 24 вересня 2020 року
Тексти > Жанри > Праця  ::  Тексти > Тематики > Наукова

Проект України. 1. Книга буття

Переглядів: 1302
Додано: 17.01.2016 Додав: ОнРА Матріон  текстів: 132
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
<
1
>
Десять Днів створення Всесвіту

Десять – цифровий ряд і число, що є інструментами, які використовує споконвічна трирівнева ДУША МАМАЯ для реалізація Проекту України, тобто створення розумних форм життя в чотирьох рівнях Поля Свідомості Універсуму - СпоКОНвічного.
Сучасні українці перебувають на сьомому етапі Днів створення Всесвіту. Тому в Проекті України висвітлюємо знаковість чину створення протягом Шести Космічних Днів, аналізуємо стан Сьомого Дня і укладаємо начерк Програми НА-Переходу в наступний День.
Підстави називати Проект іменем України мають знакову наукову базу – Українську Азбуку і Буквар Творення. Вони є системою віди МАМАЯ і технологією кодування програмних текстів життя.
Алгоритми пишуться цифрово-числовими кодами чотирьох рівнів програмування (детальніше див. розділ «Азбука програмування України»). Їх контекст визначають:
1. Трисуття НАВИ, ПРАВИ і ЯВИ.
2. Тетраструктура КОНтинууму – безкінечна мережа тетраедрів, НАВА, в якій відбуваються всі процеси видимого простору.
3. Безструктурні з погляду сучасного наукового знання КОНцентри Темної матерії, АНТИСВІТ.
4. Структуровані тілами правильних многогранників часо-простори Світлої матерії, ЯВА.
5. Загальний принцип спіралеподібного інверсійного руху, закони трирівневої взаємодії та створення, закономірності переходів Світлої матерії в Темну і НАВпаки, ПРАВА.
6. ПЛАНИ, схеми розташування видимих і невидимих небесних тіл і сил, їх системних просторів та ПРОГРАМИ створення життя.
7. Структурні та часові утворення галактики Чумацький Шлях і всезагальне Поле Свідомості.
8. ЧиСлівні закономірності взаємодії складових у системах Єдиного Організму Універсуму – животворного Цілого – та фізико-математичні параметри руху.
9. Ієрархія Творців просторів – віртуальних та реальних Істот Творіння.
Механізм космічного створення Організму України, як часо-простору біологічної форми життя, має в основі Природну самоорганізацію. Судження про існування інших часо-просторів свідомого життя можна скласти з аналізу Трисуття буття та способів взаємодії Світлої і Темної матерії. Оскільки в Полі Свідомості МАМАЯ діє цифровий ряд десяти знаків Азбуки і міра чисел від десяти до тисяч, то цілком логічно припустити, що інші форми життя програмуються числами вищих порядків, а також дробами числа 1 (Один).
Існування світів загалом є способом плетіння мереж віртуального і реального просторів за допомогою знаковості букви І=10. Це означає, що будь-яке Іі-снування відбувається в межах образологіки знаків 1 (Один) і 0 (Нуль). Зміст Одного в мисленні Поля Свідомості МАМАЯ пов’язаний із лінійною дією сил Світла Сонця, а зміст Нуля – з Темною матерією. З ними ж пов’язане базове розділення в технології створення чоловічого Світлого і жіночого Темного.
Двоєдиність дії Темного і Світлого й Триєдність Іі-стот є основою Творіння України. Вона має такі стадії:
1. Активація лінії створу між КОНцентром Темної матерії, КОНцентром Сонця і Концентром Землі, що закладає Трисуття андрогенних Істот – Зодіакальної, Сонячної та Земної людини.
2. Відділення чоловічої та жіночої сутностей у земних істот із збереженням статевої двоєдності в кожному організмі та виокремлення статей за чоловічим і жіночим образом.
3. Упровадження генного механізму створення з метою народження за родом своїм, за образом НАШим – Іі-стотним.
Загальний принцип спіралеподібного інверсійного руху дає змогу зрозуміти, що КОНцентри чорних дір є просторами скупчення Темної матерії, яка виконує роль ядра поглинання Світлої матерії. Це означає, що, по-перше, ми рухаємося сталою космічною траєкторією за формою безконечника, керовані силами чорного КОНцентру, по-друге, що наша галактика колись зникне.
Ядра поглинання Темної матерії аналогічно влаштовані в людині – це ядра мозку з виходом на зіниці очей та кишково-шлунковий тракт. Так само в кожній людській істоті поєднано два начала – чоловіче від Сонця і жіноче від Місяця. Відтак Темна і Світла матерії присутні в людині в формах видимого і невидимого світів.
Людство живе в часо-просторі ЯВИ Сонячної системи, який колись виник та існує в силу дії законів створення, котрі диктуються Темною матерією. Вони відомі, тому й застосуємо їх до аналізу буття в Полі Свідомості, в якому перебуваємо.
Кожний свідомий розум у процесі мислення про буття має користуватися знаннями і образами Трисуття тіла людини, аби не блукати манівцями, бо власне тіло, Душа і Дух є результатом Творіння усіх рівнів Універсуму. При цьому маємо мислити Дух в контексті його зв’язку з Темною матерією, яка проявляє себе діями Світла, або Темряви. Так розподілені сили полюсів проектування НАШого часо-простору.
Отже, в Полі Свідомості на певному етапі його розвитку виникає Проект щодо створення нової локації, крині, чарунки життя з відповідними Організмами. Підставою до проектування є часо-просторова можливість реалізувати ПЛАН Задуму. Тобто Універсум у цілому й окремі Творці просторів мають поле для експериментів із об’єктами й суб’єктами Свідомості. Використовуючи сталі Закони створення, вони мають змогу загалом создавати, виражати інтелект Творіння, свідчити про рух Розуму, як безкінечного цілого.
Для реалізації ПЛАНУ завжди необхідно укласти Програми, в яких треба врахувати відповідні умови, описані вище. Локація простору створення має набути відповідні психічні показники Поля Свідомості та мати відповідно розподілені фізичні маси об’єктів.
Створення – це усталена Програма виконання алгоритму взаємодій параметрів Творіння. Споконвічною математичною основою для втілення ПЛАНІВ завжди є тетраструктура Континууму Поля Свідомості й математичні тіла правильних многогранників, а фізичною основою – закономірності взаємодій енергії.
Відунам України відомі три схеми біологічної матеріалізації живих організмів за допомогою Світлої матерії Сонця і Темної матерії чорних дір: створення шляхом народження, вміщення шляхом підсадки і трансгенна мутація природних видів.
Схеми поділяються за принципами роботи сакральних тіл Планів – правильних многогранників та спеціальних Програмних тіл, похідних від спряження основних. Їх спеціалізація розподілена наступним чином: тетраедр є універсальною формою матриці, що утворює континуальне тло для матеріалізації; куб утримує просторові тіла, що містять ядра; октаедр є тілом зв’язку між взаємодіючими об’єктами; ікосаедр і додекаедр утворюють пару тіл, котрі формують кулясті оболонки та забезпечують процеси приймання і передавання інформації між тілами тетраедрів, октаедрів і кубів.
Створення шляхом народження українців – Дітей Сонця - ще називаємо Сонячною Програмою МАМАЯ. За нею у континуумі активують Вісь Створу Людей, а вона – Сонячно-Зодіакальний октаедр, котрий називаємо словом ДІМ. У КОНцентрі Дому активують кубокристал Свідомості, котрий формує ядро Світлої матерії та оболонку утроби Я і Це – Яйця Сонячної людини. Далі Програма задіює Плани Сонячної системи і Зодіаку для создання кардіорухових оболонок Душі Людини Світлої - чоловічої і Темної - жіночої.
Вміщення шляхом підсадки називаємо підкладом Мамони. Прикладом її дії є зозуля, котра підкладає власні яйця в чужі гнізда. На цьому ж побудована різна магія. Технологію підсадки на рівні нашої галактики застосовують для звільнення певного простору Свідомості від злочинців - тих, хто зазнав мутацій Свідомості та став цілком підвладний темним Істотам – силам, Світла Душа котрих вигоріла. Тобто із метою проведення космічних експериментів із трансгенними мутантами Істоти Темноти вміщують їх у просторі життя Істот Сонця. Так утворюється простір Мамони – мірностей каби (куба), які управляють темною свідомістю з метою поглинання світлого. Очевидно, що Темне живиться енергією Світлого, а на рівні життя людства це проявляється в формі паразитизму.
Реалізація Програми підсадки відбувається за таким сценарієм: у момент числівного переходу Землі з позиції П’ять у позицію Шість у Кубокристалі Сонячно-Задіакального октаедра та в Кубокристалі Землі активують темні схеми спряжених тетраедрів - Тетраедрони, відомі як Меркаба. Особливістю цих тіл двоєдиної функції матерії є їх здатність утворювати утробу мертвого світу шляхом поглинання Світлої матерії. Тетраедрони є провідниками переходу Програм матеріалізації Істот Темноти крізь віртуальну структуру Сонячної людини, а тоді, за посередництва Місяця, на Землю.
Трансгенна мутація є космічною технологією створення видів живих організмів, у тому числі й людинних. У контексті науки створення вона полягає в тому, що в межах дії алгоритмів Азбучного кодування проводять добір, комбінування генних кодів із метою отримання організмів із певними переважаючими особливостями дії Світлої і Темної матерії.
Головними об’єктами проектування Простору України Споконвічним є Світлі Істоти Душ. У цьому космічному дизайнерському задумі Свідомості Універсуму Споконвічна ДУША безперервно відтворює себе множенням за РОДом своїм, за подобою НАШою. Земний шлях передбачає випробування, виховання Душ, зростання і, в разі здобуття волі, звільнення від оброку повинності та перевід у інший рівень Поля Свідомості.
Коловерть Душі України підлягає дії космічного Колодару, календаря переходів, зміст якого вихолощений із свідомості сучасних українців, котрі під дією різних чинників, упроваджених людьми Темноти, опустилися до примітивного життєпровадження. Виродження набуло масового стану.
Вічне не зникає. Тому, з метою створення українським народом стратегії майбутнього, відкриваю для Свідомих Проект «Десять Днів Коловрату України» так, як це дає змогу Слово Мови у протистоянні з підкладами Мамони. Настав етап Нового Переходу світу, що має створити іншу якість стосунків між народами. Поки вони не відають ПРАВди про космогонічні цикли руху життя від його появи до Переходу, не зможуть створити відповідну стратегію руху. Ми висвітлюємо підстави для наукового, семіологічно-семіотичного розуміння Десяти Днів народження України в трьох рівнях простору Творіння – зодіакальному, сонячному і земному.
Біблія не розкодовує текст Творіння в формі наукової системи інформації. Книга Буття не містить системного опису існування, плутає логічну послідовність і деформує образні змісти. Це й зрозуміло, адже її тексти є сумішшю різновікових, світоглядно відмінних етнічних історій світу та підстав укладачів кабали.
Семіологічно доцільні поняття і коди Біблії не доступні науці через відсутність у ній понятійного апарату вчення знаковості українців. Крім того, Біблія використовує головний код недоступу, поставленого служителями Мамони – Слово Бог. Воно блокує наукове Азбучне мислення через відсутність розробленого в поняттях створення особистісного смислу Бога. Відтак образний і логічний коди буття переносяться на КОН, звідки не видно Трисуття існування Універсуму.
Повноцінно осягнути розумом космічні технології саморозвитку можна з допомогою Української Мови. Настав історичний момент Істини, коли механізми народження шляхом створення Світлом і Звуком двох протилежних матерій повинні стати доступними для Провідників майбутнього людства. Тому в загальному КОНтексті рівняння Піфагора (1=4=7=10) відкриваю дане мені для поширення. Важливий кожен знак тексту.

 
Наші Друзі: Новини Львова